Santolli

Santolli

KOSMETICKÉ SLUŽBY - AROMATERAPIE - PORADNA
Šeránkova 52, Brno - Žabovřesky

Profesionální péče nejen o Vaši pleť...

----------------------------------------------------------------


JEDINEČNOST METAMORFNÍ TECHNIKY

- Nástroj pro osobní transformaci a růst.
- Není ani terapií ani léčením, ale technikou, která vytváří prostředí, v němž vlastní vnitřní síla člověka může začít fungovat jiným způsobem a umožňuje tak lépe realizovat jeho potenciál.
- Je založena na novém způsobu pohlížení na energetické vzorce. Zatímco jiné metody se často zaměřují na odstraňování bloků, metamorfní technika se zaměřuje na potenciální energetické vzorce, které mohou být změněny. Nepovažuje lidi za neměnné. Namísto toho upozorňuje, že v člověku mohou působit vzorce, které už mu neslouží a které je potřeba změnit. Energie, která byla zapojena do vytvoření a udržování starých vzorců, je uvolněna a může být použita tvořivě.
- Je posilující. Změny, ke kterým dochází, působí výhradně z nitra klienta. Životní síla každého člověka má vlastní vrozenou inteligenci. Praktikant (terapeut) působí jen jako katalyzátor v celém procesu.
- Je neinvazivní. Nepoužívá žádnou fyzickou manipulaci, ani diagnostiku, není třeba rozebírat osobní problémy ani sdělovat anamnézu.
- Jemná a naprosto bezpečná.
Je vhodná pro každého, snadno zvládnutelná a zařaditelná do běžného života.

VZNIK
METAMORFNÍ TECHNIKY

Původ má v práci Roberta St. Johna, britského naturopata a a reflexologa, v 60. letech minulého století. Zjistil, u klientů dochází k významným změnám, když aplikuje jemné dotyky na určité body na noze, které reflexologové nazývají spinálními reflexy (reflexní body páteře). Později zjistil, že každý člověk má vlastní kapacitu pro samoléčení a že tato může být plně aktivována metodou, kterou praktikoval.

Jeho žák Gaston Saint-Pierre


si uvědomil, jak velký potenciál v sobě tato metoda skrývá jako nástroj samoléčení a že může být snadno integrována do běžného života. Začal používat termín metamorfní technika. V roce 1979 založil The Metamorphic Association, která byla v 1984 zaregistrována jako dobročinná organizace, která měla za cíl rozšířit metamorfní techniku do celého světa.


ZÁDKLAD TEORIE METAMORFNÍ TECHNIKY

Existence životní síly, která je základem všech forem života. Nyní již je známo, že naše energie může být zadržována určitými schématy (vzory, programy). Každá buňka našeho těla si pamatuje naše zkušenosti – nejen z našeho dětství, ale i z období našeho prenatálního vývoje až k početí. Pokud na nás nějaký prožitek, nějaká zkušenost zapůsobí silně, myšlenky, emoce a přesvědčení propojené s pamětí mohou vytvořit energetická schémata. V tomto smyslu nás udržují v minulosti. Tato energetická schémata se mohou projevit různými způsoby, jako jsou fyzické a psychické nemoci, emocionální problémy, omezující postoje nebo opakující se modely chování. Pod těmito vnějšími symptomy jsou odpovídající energetické vzory.
Metamorfní technika pohlíží na všechny problémy jako na symptomy nebo jako na výraz energetického omezení (schématu, vzorce, šablony) a působí jako katalyzátor na životní energii, která může tyto staré, negativní nebo nefunkční vzory, které byly nastaveny během základního období vývoje – v prenatálním období, transformovat. Metamorfní technika umožňuje začít proměnu z toho, kým jsme, v toho, kým můžeme být.
Metamorfní, neboli motýlí technika je jednoduchá cesta k samoléčení a osobnímu růstu. Máme velký potenciál, ale kvůli omezujícím přesvědčením, která si udržujeme o sobě a o svém životě, máme sklon držet se specifických schémat, která nám brání plně uplatnit svůj potenciál (vylíhnout se z kukly v motýla).
Transformace musí vyjít z člověka samotného. Jenom my sami máme klíč k tomu, kým můžeme být, k tomu, co máme v sobě ukryto.

Jak technika působí?

Zaměřuje pozornost na základní období našeho formování – na těhotenství, od početí do porodu. V okamžiku početí jsou všechny energie a vlivy, které potřebujeme, abychom manifestovali náš nejvyšší potenciál jako jedinečné lidské bytosti, takové, jak nám bylo dáno. Avšak jakmile se začneme formovat jako lidské bytosti, začneme být podřízení lidským vlivům, které na nás pak působí. Od nejranějších momentů těhotenství jsme ovlivňování fyzicky, chemicky a emocionálně naším prostředím. Naše buňky si právě v tomto období zapamatovávají a odrážejí naše prostředí a naše zkušenosti. V každém okamžiku od početí jsou všechna traumata zapsána a udržována v každé buňce těla a dokud tyto paměťové záznamy nejsou uvolněny, nemůžeme postoupit dál a naplnit skutečný smysl našeho života.
Když praktikant při metamorfní technice pracuje prsty na spinálních reflexech, které odrážejí kritická období od početí do narození, může tím uvolnit bloky způsobené traumaty prožitými právě v těchto obdobích.
(Naše narození je první akcí, kterou v životě provádíme. V metamorfní technice je tento bod reflektován na patě, na základně palce ruky a na spodní části lebky. Schéma našeho narození zakládá scénář pro naše pozdější způsoby jednání. V podstatě způsob, jakým jsme přišli na svět, je způsobem, jakým jednáme v životě teď, v zásadních momentech života. Neustále opakujeme tato schémata po celý svůj život. Doba od našeho narození do prvního nádechu je obvykle čas, který nám trvá, než od úmyslu přejdeme k akci. Při normálním porodu se to stane v přiměřeně dlouhém čase po rozumném přemýšlení a přípravě. Jestliže například jste se narodili nohama napřed, máte tendence pouštět se do věcí bez toho, že byste je nejdříve promysleli.)


Je metamorfní technika terapií?

Metamorfní technika není ani terapií ani léčením, protože se nezabývá konkrétními specifickými symptomy nebo problémy. Technikou se nazývá proto, že v ní jde o technickou stránku práce. Praktikant nepotřebuje vědět vůbec nic o klientovi ani znát jeho anamnézu.
Technika je jemná, neinvazivní a naprosto bezpečná. Může být použita jako jediný způsob pomoci pro člověka nebo současně s konvenční medicínou nebo alternativními a dalšími pomocnými terapiemi.
Je velmi snadné se ji naučit a díky tomu, že není třeba žádných speciálních schopností a vzdělání, je přístupná pro každého.
Zatímco lidé vyhledávají lékaře případně terapeuty proto, že chtějí být z něčeho vyléčeni, na metamorfní techniku přicházejí, protože chtějí změnit svůj život. Metamorfní technika je posilujícím nástrojem, který umožňuje lidem vydat se svou vlastní cestou , opustit svá dřívější omezení a posunout se ve svém životě kupředu.
Neváhejte a kontaktujte nás:

 santolli@email.cz

  +420 777 152 470


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one