Santolli

Santolli

KOSMETICKÉ SLUŽBY - AROMATERAPIE - PORADNA
Šeránkova 52, Brno - Žabovřesky

Profesionální péče nejen o Vaši pleť...

----------------------------------------------------------------

Výsledek obrázku pro aromaterapie

Smysl našeho života

Našim duchovním úkolem v tomto životě je naučit se vyrovnávat energie těla a duše, myšlení a jednání, fyzické a mentální síly. A co víc, naše tělo má vrozené předpoklady pro léčení. Vzhledem k tomu, že energie je vrozená našemu biologickému systému, každá myšlenka, nápad, přesvědčení, které v sobě živíme, každá vzpomínka, na níž ulpíváme, se mění v pozitivní nebo negativní příkaz našemu tělu. Jsme biologická stvoření podle plánu, nic nevzniká náhodně.
Zde se naskýtá otázka jaký je smysl života?
Vaše osobnost, stejně jako vaše tělo je pouze část vašeho vývoje. Stejně tak jsou jím i vaše rozhodnutí a vaše skutky. V každém okamžiku svého života se rozhodujete pro úmysly, které budou formovat vaše zkušenosti a vše na co chcete zaměřit svoji pozornost. Tato rozhodnutí ovlivňují váš vývoj. Platí to pro každého člověka. Emoce strachu a násilí mohou být prožívány pouze prostřednictvím osobnosti. Pouze osobnost může cítit hněv, strach, nenávist, lítost, hanbu, zklamání, ale také pouze ona může toužit po vnější síle a používat ji. Může být plná lásky, soucitu a moudrosti, ale ty nevycházejí z osobnosti, jsou zkušenostmi duše.
Vaše duše je vaší nesmrtelnou součástí, má ji každý člověk, ale ten, kdo je svým vnímáním omezen pouze na pět smyslů (tedy čich, hmat, sluch, chuť a zrak), si své duše není vědom, a proto ani není schopen rozeznat její vliv.Duše existuje - bez počátku a bez konce, ale vyvíjí se k dokonalosti a k celistvosti. Osobnost se z duše vynořuje jako přirozená síla. Je energetickým nástrojem, který si duše přizpůsobuje k činnosti v hmotném světě. Proto je každá bytost jedinečná, protože je i jedinečná konfigurace čili nastavení duševních aspektů, z nichž byla po mnoha našich životů sestavována. Duše existuje mimo čas. Její rozměr je nesmírný a její chápání přesahuje chápání osobnosti. Duše, které si ke svému vývoji zvolily fyzickou zkušenost života, svou energii už mnohokrát vtělily do celé řady jiných psychických nebo fyzických forem. Pro každou inkarnaci si duše vytváří jiné tělo a jinou osobnost. Tak přispívá svým vlastním způsobem, svými schopnostmi a tím, co se má naučit, k vývoji své duše. Lidé (osobnosti) jsou duše, které se snaží vyléčit.


 

zdroj: www.tomexo.cz

Neváhejte a kontaktujte nás:

 santolli@email.cz

  +420 777 152 470


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one